Våra tjänster

Home » Våra tjänster

CASA stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster och instanser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet som ser det friska och positiva i människor. Stimulans ger individen både möjlighet att känna meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Det ökar hälsa, livskvalitet och självständighet.

Ytterligare långsiktighet skapas genom att CASA även säljer helt privata tjänster, guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.

Hemtjänst
Du kan få hjälp med både omvårdnad, till exempel personlig hygien, och hushållssysslor såsom städning. Du bestämmer tillsammans med personalen när och hur du ska få hjälp.

Du som är beviljad hemtjänst, har rätt att själv välja vem som ska utföra arbetet. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du din stadsdelsförvaltning. Tillsammans med en biståndshandläggare kommer ni sedan fram till vad för slags vård du behöver. Våra tjänster innefattar:

 • Personlig omvårdnad
 • Socialt stöd
 • Städning och tvätt
 • Avlösning för anhörig
 • Rådgivning och översättning på finska

 

Hushållsnära tjänster
Vi utför hushållsnära tjänster för privatpersoner. Våra tjänster är avdragsberättigade, enligt RUT.  Du behöver inte själv göra någon ansökan om avdrag, utan betalar ett fast pris. Resten tar vi hand om

 • Städning
 • Tvätt, strykning, mangling
 • Flyttstädning
 • Storstädning
 • Vinds- och källarröjning
 • Trädgårdsskötsel

 

Fastighetsservice
Fastighetsservice med empati betyder att vi går in med hjärta för att våra kunder och våra medarbetare skall känna sig trygga i vårt omhändertagande. Vi är ett socialt arbetskooperativ som erbjuder fastighetsservice, trädgård och parkskötsel samt städarbeten.