Om Casa Berget

Home » Om Casa Berget

Casa Berget är personalkooperativ som erbjuder hemtjänst, hushållstjänster och fastighetsservice.

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och serviceyrken. Alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet och tillit och därför har varje servicetagare en kontaktperson som följer upp stödinsatserna.

Casa Berget är ett företag som möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet. Detta leder till större ansvarstagande och engagemang. Det resulterar i att våra kunder/brukare får ett professionellt och nära bemötande. Det leder också till att vi, om vi går med vinst, återinvesterar den i verksamheten.

Vi tror på att ge stöd åt den äldres egna resurser så att den egna förmågan i olika situationer bibehålls så långt som möjligt.

Vi är idag verksamma i Mölndal samt Göteborg.

Verksamhetsberättelse 2016 Casa Berget 1 mars Erika

Vem kan bli kund hos oss?
Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som beviljats hemtjänst i de områden vi arbetar välkomna. Vi utför även hushållsnära tjänster med RUT-avdrag i Mölndal och Göteborg med omnejd.

   Erika Lörinczy, Verksamhetsledare  för Casa Berget ek.f. i Mölndal                     

Telefon: 076-6272862
E-post: erika.lorinczy@casasverige.com

Lennart Svensson, Orförande för Casa Berget ek.f. och för Byggnadsnämnden i Mölndal 

Jerker Halling, Vice.Ordförande  

Marie Mäckinen, ledamot

Helén Sandheden, ledamot

Balázs Répás, ledamot

Wiveca Arronberg, suppleant

Eva Svensson, ledamot

Eunice Hallberg, ledamot

Paul Burden, suppleant