Fastighetsservice

Home » Fastighetsservice

Fastighetsservice
I Mölndal och Göteborg finns CasaAmigos, som erbjuder fastighetsservice med empati. Det betyder att vi går in med hjärta för att våra kunder och våra medarbetare skall känna sig trygga i vårt omhändertagande. Vårt sociala arbetskooperativ erbjuder fastighetsservice, trädgård och parkskötsel samt städarbeten.