Hemtjänst

Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Våra kunder kan få tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Vi är auktoriserade av Mölndals Stad och av Västra Göteborg.

Beskrivning av insatser – SOL. Våra kunder kan få hjälp med:

Personlig hygien/omvårdnad

 • planering, personlig omsorg toalettbesök, hjälp med att kliva upp ur säng/förflyttning, rakning, kamning, tandvård, tvätt övre, tvätt nedre, hjälp med förflyttning, dusch/bad, skötsel av hår (rullning/torkning), skötsel av naglar, planering av klädsel, på- och avklädning, hjälp med att äta och dricka, stödstrumpor, ögondroppar, påminnelse att ta medicin.
 • Bäddning/renbäddning.
 • Hantering av hushålls sopor/återvinning.
 • Brukaren behöver hjälp med förflyttning och/eller har ett demensfunktionshinder.
 • Förflyttning genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel.
 • Kommunikation genom språk, tecken och symboler och som innefattar att ta emot och att förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel.
 • Att tvätta sig (att tvätta hela eller delar av kroppen genom att använda lämpliga material och metoder för att bli ren och torr).
 • Kroppsvård (hudvård, tandvård, hårvård, rakning, skötsel av finger och tånaglar).
 • Att sköta toalettbesök (att möjliggöra för den enskilda att utföra uttömning av mänskliga restprodukter och att göra sig ren efteråt).
 • Att klä sig (att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig klädsel).
 • Att bädda/renbäddning.
 • Att äta.
 • Att dricka.
 • Att sköta sin egen hälsa (stöd och hjälp med att beställa tider till läkare, fotvård, vaccinationer).
 • Egenvård (omfattar de uppgifter som är av hälso- och sjukvårdskaraktär men som av ordinatör bedömts som egenvård) Hjälp med leverans av Apodos.
 • Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det).

Promenader

 

 • Omfattar även hjälp att ta på och av sig ytterkläder
 • Tillsyn via telefonkontakt .
 • Omfattar kontakta brukare via telefon.

Mellanmänskliga interaktioner samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

 

 • Handlingar och uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta interaktioner med människor.
 • De handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv utanför familjen i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
 • Exempel: Hjälp med att bryta en isolering genom planerade aktiviteter i hemmet eller utanför i dess närhet.
 • I insatsen ingår också hjälp med kommunikation.
 • Att grundförutsättningar för hemmet sköts, t ex sophantering, enklare uppsnyggning, byta glödlampor, el-proppar, stöd med utsmyckning enligt tradition, t.ex. adventsljusstake, ta hand om växter inomhus, ta hand om husdjur (i begränsad omfattning).
 • Att underhålla hjälpmedel. Att ta hand om hjälpmedel såsom proteser, ortoser, underhålla hjälpmedel för personlig förflyttning, kommunikation och fritid
 • Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det).
 • Exempel: Byta glödlampor, byta el-proppar, sätta upp/ta bort adventsljusstakar mm, vattna blommor, göra rent kattlåda mm, gå ut med hund. Göra rent rullstol mm. Hantering av hushålls sopor/återvinning.
 • Att handla (att handla och samla ihop dagliga förnödenheter) .
 • Om behov finns omfattar även planering inköp av dagligvaror livsmedel, uppackning, ärenden till systembolag, post/bank mm.
 • Om behov finns omfattar även planering inköp apoteksvaror, uppackning mm.
 • Att bereda måltider att planera, organisera, laga och servera enkla och sammansatta måltider till sig själv och andra såsom att göra upp en matsedel, välja ut mat och dryck och samla ihop ingredienser för att bereda måltider, laga varm mat och förebereda kall mat och dryck samt servera och plocka undan maten.
 • Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det) .
 • Matdistribution av huvudmål. Schablonen används vid situation då den enskilde själv kan värma sin mat på egen hand kan ta emot leverans av matportionerna men där utföraren får kontakta leverantören och vara mellanhand och adm beställningen av matportionerna.
 • Brukaren behöver hjälp med förflyttning och/eller har ett demensfunktionshinder

Hjälp med att bryta isolering

Hemliv – Att ta hand om hemmets föremål

Övrig service

Att skaffa förnödenheter

Inköp av dagligvaror

Inköp av apoteksvaror

Hushållsgöromål

Matdistribution

Måltider

Övriga brukare

 • Om behov finns omfattar hjälp vid måltiden i form av planering administration av beställning färdiglagad mat, tillagning frukost, mellanmål, kvällsmat, tillsyn vid måltid, disk, framplock, undanplock, rensa och hålla rent kylskåp, Hantering av hushålls sopor/återvinning
 • Att tvätta och torka kläder (omfattar hushållstvätt 6 kg per tillfälle veckotvätt-tork av kläder, lakan, handdukar, vikning samt undanplock i skåp)
 • Omfattar hushållstvätt 6 kg per tillfälle veckotvätt-tork av kläder, lakan, handdukar, vikning, strykning samt undanplock i skåp.
 • Tillfället är beräknad för 2 rum och kök. Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. I städinsatsen ingår underhållsstädning dvs. dammsugning, golvtorkning och damning, städ av toalett mm. Hantering av hushålls sopor/återvinning .
 • Under året ingår moment som avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugns- fläkt och spisrengöring, torkning av köksluckor, fönsterputs, byte av gardiner.
 • Dessa moment skall inrymmas inom ramen för insatsen städning – vilket innebär att den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en viss vecka om man önskar något av dessa andra moment.
 • Att städa köksutrymme och köksredskap (att städa upp efter matlagning såsom att diska, rengöra pannor, kastruller matlagnings-redskap)
 • Att städa bostaden
 • Att förvara förnödenheter för det dagliga livet (att förvara mat, dryck, att hålla mat färsk)
 • Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det)
 • Följeslagare till och från olika aktiviteter, t ex läkarbesök, frisör m.m.
 • Avlösning när anhöriga vårdar eller stödjer närstående i det egna hemmet.
 • Att hjälpa medlemmar av hushållet och andra med deras lärande, kommunikation, personliga vård, förflyttning inom eller utanför hemmet. Innefattar att hjälpa andra med personlig vård, med förflyttning, med kommunikation och med mellanmänskliga relationer, hjälpa andra med näringstillförsel och att sköta sin hälsa

Hushållsarbete

Tvätt

Städning

SOCIALT STÖD Följeslagare

STÖD TILL PERSONER SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE – Avlösning i hemmet